Koło Łowieckie „Mazury” z MEDALEM ŚWIĘTEGO HUBERTA!

Informacje » Archiwum informacji » Sezon 2018-2019 » Koło Łowieckie „Mazury” z MEDALEM ŚWIĘTEGO HUBERTA!

Decyzją z dnia 17 października 2018 roku, Kapituła Odznaczeń Łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego nadała Kołu Łowieckiemu „Mazury” w Węgorzewie MEDAL ŚWIĘTEGO HUBERTA.

Przypomnijmy, że Medal Świętego Huberta ustanowiony został uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ w dniu 16 grudnia 1992 roku. Medal nadawany jest za szczególne osiągnięcia w zakresie propagowania kultury i sztuki łowieckiej, a w szczególności za: prace naukowe, dorobek literacki i publicystyczny oraz osiągnięcia w sztuce o tematyce łowieckiej, osiągnięcia szkoleniowe, popularyzację wiedzy, tradycji i kultury łowieckiej.

MEDAL ŚWIĘTEGO HUBERTA dla naszego Koła został wręczony podczas obchodów 95-lecie Polskiego Związku Łowieckiego połączonych z Hubertusem Okręgowym. Uroczystości odbyły się w dniu 27 października 2018 r. w Suwałkach. W trakcie uroczystości zaszczytu dekoracji dostąpił również Kol. Władysław Milinkiewicz, który otrzymał Złoty Medal Zasługi Łowieckiej. Przyznane – również w bieżącym roku – naszym Kolegom Michałowi Treszczyńskiemu i Henrykowi Sulewskiemu Złote Medale Zasługi Łowieckiej wręczone zostaną podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Również w trakcie w/w uroczystości, żonie śp. Kol. Jerzego Litwinienko przekazano – przyznane pośmiertnie – najwyższe odznaczenie w Polskim Związku Łowieckim – Złom.

Więcej o obchodach 95-lecie Polskiego Związku Łowieckiego połączonych z Hubertusem Okręgowym na: https://www.pzl.suwalki.pl/nowapzl/  oraz na fanpage’u PZŁ w Suwałkach.

Ps. Medal Świętego Huberta przyznano również dla pozostałych Węgorzewskich Kół Łowieckich: „Cyranki” i „Żbika”.