Nowy rok gospodarczy i nie tylko

Informacje » Archiwum informacji » Sezon 2018-2019 » Nowy rok gospodarczy i nie tylko

1 kwietnia jak co roku to początek nowego roku gospodarczego. Jednak tym razem jakże inny wymiar ma ta data a to ze względu na to, że 29 marca br. prezydent RP zakończył proces legislacyjny i podpisał ustawę z 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. Do zmienianych ustaw należą: ustawy o lasach, ustawy o izbach rolniczych, ustawy o broni i amunicji, ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów; jednocześnie uchylono ustawę z 22 czerwca 2016 r. o zmianie Prawa łowieckiego, która wprowadzała nowe rozwiązania z zakresu szacowania szkód łowieckich. Datą wejścia przepisów znowelizowanej ustawy jest właśnie 1 kwietnia 2018r. I to wcale nie jest żart primaaprilisowy niestety.  
Nie wszyscy na bieżąco śledzili prace nad nowym brzmieniem Prawa Łowieckiego, wobec tego przytaczamy najważniejsze zmiany:
- wykonywanie przez posiadaczy broni myśliwskiej co 5 lat badań lekarskich i psychologicznych, 
- zwiększenie do 150 m odległości od zabudowań, gdzie będzie można prowadzić odstrzał, 
- zakaz udziału nieletnich do 18. roku życia w polowaniach,
- zakaz wykorzystywania zwierząt żywych w szkoleniu psów myśliwskich czy ptaków łowczych, 
- szacowanie szkód rolniczych przez komisje składające się z przedstawiciela gminy, zarządcy obwodu łowieckiego i właściciela nieruchomości, na której wystąpiła szkoda, 
- w przypadku likwidacji koła łowieckiego, gdy majątek koła łowieckiego nie jest wystarczający na pokrycie zobowiązań koła z tytułu odszkodowań, Polski Związek Łowiecki odpowiada za te zobowiązania, jednakże może wystąpić z roszczeniem regresowym do członków zarządu koła łowieckiego. 

Wejście w życie ustawy tak szybko po jej podpisaniu bez odpowiednio długiego vacatio legis, będzie generowało problemy zarówno w realizacji nowych przepisów jak i ich interpretacji. No ale to już ustawodawcę nie bardzo interesowało jak sobie ze stosowaniem tego nowego prawa poradzą myśliwi i koła łowieckie. 
Przez wielu, wprowadzone poprawki do ustawy, są określane jako złe dla polskiego łowiectwa kynologii i sokolnictwa. Jednakże nie zmienia to faktu, że należy je znać i postępować zgodnie z literą prawa. A przynajmniej do momentu ich zmiany na lepsze. 

Z wprowadzonymi zmianami w ustawie Prawo Łowieckie można zapoznać się tu

Zarząd KŁ Mazury