Ocena poroży samców zwierzyny płowej pozyskanych w sez. 2018/19.

Informacje » Archiwum informacji » Sezon 2018-2019 » Ocena poroży samców zwierzyny płowej pozyskanych w sez. 2018/19.

1)  Zarząd Okręgowy PZŁ w Suwałkach poinformował, że: "tegoroczna wycena trofeów pozyskanych w roku gospodarczym 2018/2019 odbędzie się 21 marca 2019 r. w Węgorzewie – Klub Garnizonowy ul. Bema", w następującej kolejności: godz. 9:30 – WKŁ „Żbik”, godz. 10:30 – KŁ „Cyranka”, 11:30 – KŁ „Mazury”.

2)  Wstępna, wewnętrzna ocena poroży samców zwierzyny płowej pozyskanych w obwodach K.Ł. Mazury" odbędzie się dzień wcześniej, w środę 20 marca 2019 r. o godz. 16:00 - podobnie jak w latach poprzednich - również w Klubie Garnizonowym 11 Mazurskiego Pułku Artylerii przy ul. Gen J. Bema 7 (budynek byłego kasyna woskowego).

Wszystkich myśliwych uprasza się o dostarczenie posiadanych trofeów w miejscu i czasie wskazanym powyżej.

Ponadto uprasza się o dostarczenie wszystkich trofeów innych gatunków zwierzyny łownej (medalowych) dotychczas nie wycenianych wg formuły CIC.

Zarząd K.Ł. „Mazury” w Węgorzewie