Odstrzał dzików z zastosowaniem procedur dot. ASF. "Skup" dzików tylko w Jakunowie.

Informacje » Archiwum informacji » Sezon 2018-2019 » Odstrzał dzików z zastosowaniem procedur dot. ASF. "Skup" dzików tylko w Jakunowie.

Koleżanki i Koledzy, w dniu 29 czerwca br., chłodnia należąca do KŁ "Mazury" została uruchomiona!

Miejsce przetrzymywania tusz DZIKÓW znajduje się w miejscowości Jakunowo. Dojazd do tego miejsca wskazuje zamieszczona poniżej mapka, a dla tych, którzy posługują się GPS podajemy koordynaty: 54°15'56.5"N  21°45'31.8"E.

Pozostałą zwierzynę dowozimy na dotychczasowych zasadach do punktu skupu znajdującego się w Węgorzewie przy ul. Warmińskiej 1.

W związku z przywróconym odstrzałem dzików w naszych obwodach podajemy procedurę, która należy bezwzględnie stosować w zw. z ASF:
-należy zaopatrzyć się w próbówki, worki foliowe oraz środek do dezynfekcji (do pobrania w chłodni),
- ze względu na temperaturę pozyskane dziki patroszymy w łowisku,

- podczas patroszenia należy pobrać próbkę krwi minimum 5ml,
- patrochy i narogi umieszczamy w szczelnym worku foliowym,
- miejsce patroszenia należy zdezynfekować,
- tuszę dzika, próbkę krwi, narogi i patrochy dostarczamy do chłodni, 
- tuszę do transportu należy zabezpieczyć przed możliwością wydobywania się wszelkich pozostałości np. krwi, 

- w miejscu przetrzymywania tusz należy wypełnić protokół zdania tuszy. 
Dobrze jest posiadać ręczny spryskiwacz służący do rozcieńczania i dezynfekcji. 


Zarząd Koła planuje ustawienie kolejnej chłodni w celu zapewnienia ciągłości odstrzału. Do tego czasu jednak odstrzał będzie czasowo wstrzymywany i ponownie wznawiany na kilka dni. W tym czasie dana partia próbek krwi od dzików znajdujących się w chłodni będzie wysyłana do Puław (lub innego wyznaczonego miejsca) w celu zbadania na obecność wirusa ASF. Jeżeli wyniki badań nie wykażą obecności wirusa ASF, chłodnia zostanie opróżniona, zdezynfekowana i wrócimy do odstrzału na kolejne kilka dni.

Prosimy o uważne śledzenie wszelkich informacji na naszej stronie internetowej oraz w EPI.

Szczegółowych informacji udziela Łowczy Koła (tel. 600 323 972).

Chłodnię obsługuje Pan Ludwik tel. 515 606 408.

Zarząd K.Ł. "Mazury"

w Węgorzewie