Organy koła

O nas » Organy koła

Organami każdego koła łowieckiego, tak również Koła Łowieckiego "Mazury" w Węgorzewie są:

- Walne Zgromadzenie - jako najwyższa władza Koła;

- Zarząd Koła - jako organ zarządzający;

- Komisja Rewizyjna - jako organ kontrolny Walnego Zgr.

Walne Zgromadzenie tworzą członkowie Koła Łowieckiego "MAZURY" w Węgorzewie.

Zarząd Koła składa się z 5 członków wybranych spośród członków Koła przez Walne Zgromadzenie, przy czym może on liczyć od 4 do 7 członków, co ustala najwyższa władza Koła. Obecnie Zarząd Koła wybierany jest co 5 lat począwszy od 2000 roku. Niemniej jednak, corocznie, podczas Walnego Zgromadzenia dokonywana jest ocena działalności Zarządu oraz przeprowadzane jest głosowania nad absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu.

Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności statutowej, organizacyjnej, gospodarczej i finansowej Koła. Składa się z 3 członków (może liczyć nawet 5) wybieranych również przez Walne Zgromadzenia Koła.

Podobnie, jak Zarząd Koła i Komisja Rewizyjna, również kadencyjnie, co 5 lat, od 2000 r. wybierani są delegaci na Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Suwałkach. Delegaci wybierani są przez Walne Zgromadzenie spośród członków Koła. Delegaci uczestniczą w Okręgowym Zjeździe Delegatów, gdzie uczestniczą w wyborach Okręgowej Rady Łowieckiej, Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów oraz członka Naczelnej Rady Łowieckiej i jego zastępcę. Dodatkowo delegaci współuczestniczą w konstrukcji, a następnie przyjęciu uchwały programowej, stanowiącej wytyczne dla władz okręgowych na wybraną kadencję. Należy dodać, że na Okręgowym Zjeździe Delegatów PZŁ w Suwałkach, który odbył się 31 lipca 2010 r. w Malinówce k. Ełku, delegat naszego Koła został wybrany na delegata na Zjazd Krajowy PZŁ oraz na członka Okręgowej Rady Łowieckiej PZŁ w Suwałkach, której następnie został V-ce Prezesem.

Organy Koła

Decyzją Walne Zgromadzenia Koła Łowieckiego "Mazury" w Węgorzewie, skład Zarządu Koła w kadencji 2015/2020 jest następujący:

-- Bejnarowicz Norbert - Prezes

-- Juchniewicz Jarosław - Łowczy

-- Macewicz Dariusz - Skarbnik

-- Wysocki Piotr - Sekretarz

 

Skład Komisji Rewizyjnej jest następujący:

-- Piłat Stanisław- Przewodniczący

-- Hohl Iwona Grażyna

-- Milinkiewicz Władysław

 

Walne Zgromadzenie w dniu 21 kwietnia 2018 roku wybrało czterech delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Suwałkach, tj.:

-- Bejnarowicz Norbert

-- Karwacki Edward

-- Piłat Stanisław

-- Wysocki Piotr