Październik - czas składek na PZŁ

Informacje » Archiwum informacji » Sezon 2018-2019 » Październik - czas składek na PZŁ

Zgodnie z Uchwałą Nr 35/2017 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 5 września 2017 roku wysokość składki członkowskiej w PZŁ na 2019 r. wynosi:
normalna – 363 zł (w tym ubezpieczenie: 43 zł)
ulgowa – 203 zł (w tym ubezpieczenie: 43 zł).
Składkę należy wpłacać na konto naszego Koła nr: 86 2030 0045 1110 0000 0417 8190 lub uiścić u Kol. Skarbnika w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2018 r.
Zwiększenie o 6 złotych kwoty ubezpieczenia uwarunkowane jest faktem zwiększenia zakresu odpowiedzialności NNW w zakresie uszkodzeń ciała wynikających z niekontrolowanego lotu pocisk tzw. rykoszetu oraz kosztów leczenia z tytułu boreliozy.
Przypominamy, że składka ulgowa przysługuje.
-członkom PZŁ , którzy ukończą 70 lat najpóźniej do 31.12.2018 r.
-uczącej się młodzieży (za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej), która do 31.12.2018 r. nie ukończyła 25 lat.

Dokonując wpłaty należy również dostarczyć legitymację członkowską (nową jeśli już została wydana lub starą gdy nowej brak).

Zarząd KŁ Mazury