Pierwszy miesiąc nowej ustawy...

Informacje » Archiwum informacji » Sezon 2018-2019 » Pierwszy miesiąc nowej ustawy...

Od 1 kwietnia działamy już pod znowelizowaną ustawą Prawo łowieckie. Już po tak krótkim okresie jej funkcjonowania widać, że nowelizacja jakże ważnej dla naszej działalności ustawy, nie naprawiła rzeczy wymagających naprawy a popsuła bardzo wiele. Podpisanie nowelizacji i wprowadzenie jej w życie w tak krótkim okresie czasu mogło tylko wygenerować więcej problemów niż dotychczas istniejące. Dołączenie przedstawicieli gmin do zespołów szacujących szkody łowieckie, bez odpowiedniego przygotowania i czasu na organizację tej czynności może tylko spowodować kłopoty w realizowaniu szacowania i wypłat szkód dla rolników. Już teraz sołtysi, na których miano scedować kwestię uczestnictwa w zespołach szacujących rezygnują z tego „przywileju”, a są przypadki, że także z funkcji sołtysa. Oni, tak samo jak my pracują społecznie i nie widzą potrzeby brania na własne barki większego zakresu obowiązków. Jak zwykle przegranymi całej, tak szumnie zapowiadanej zmiany ustawy są zwykli myśliwi i koła łowieckie. My te normy prawa musimy stosować w codziennym życiu w łowisku i poza nim. Do największych zmian w ustawie można zaliczyć:
- zakaz udziału dzieci w polowaniach,
- zakaz wykorzystywania zwierząt żywych w szkoleniu psów myśliwskich czy ptaków łowczych,
- uchylenie kar za utrudnianie polowań. 
Jesteśmy jedynym krajem z tak restrykcyjnym podejściem do udziału dzieci w polowaniach. W wielu krajach dziecko może nie tylko być uczestnikiem polowania ale i polować. To rodzić powinien decydować czy i kiedy dziecko może brać udział w polowaniu a nie żaden urzędnik. Polowanie jest legalną działalnością usankcjonowaną prawnie. Dlaczego utrudnianie wykonywania tej działalności nie będzie w żaden sposób karane? Z jednej strony każe nam się walczyć z ASF poprzez zwiększenie odstrzału dzików, a z drugiej spotykamy się z jawnymi próbami przeszkadzania w polowaniach. Logiki w tym nie ma żadnej. A w jakiej zostaliśmy postawieni sytuacji najdobitniej przedstawia porównanie jak to jest w innych krajach. 
W poniższym pliku znajduje się porównanie jak do tematu udziału dzieci w polowaniu czy też szkolenia psów oraz ptaków łowczych jest unormowane w innych krajach świata. Zapraszamy do lektury.

 

normalne łowiectwo
(opracowanie kol. P. Wierzchoń Koło Łowieckie Nr 19 "Wydra")

Zarząd KŁ Mazury