Posiedzenie Zarządu w dniu 19 września - czytaj dalej...

Informacje » Archiwum informacji » Sezon 2018-2019 » Posiedzenie Zarządu w dniu 19 września - czytaj dalej...

...w związku z zapytaniami kierowanymi do Zarządu Koła informujemy, że na posiadzeniu w dniu 19 września br. przyjęto harmonogram polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019. Harmonogram, wkrótce zostanie rozesłany do członków Koła. Harmonogram jest już dostępny w naszej elektronicznej ewidencji polowań - EPI, w której również - zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia - dokonujemy zgłoszeń na polowania zbiorowe (co najmniej 2 dni przed planowanym polowaniem).

Inne kwestie dot. polowań zbiorowych, uregulowane przez Walne Zgromadzenie można znaleźć na stronie internetowej w zakładce "Informacje i przepisy" oraz w uwagach do harmonogramu (wersja papierowa).

Uwaga! Harmonogram polowań zbiorowych nie będzie ogólnodostępny na stronie internetowej naszego Koła!