Powiat węgorzewski w żółtej strefie ASF. Węgorzewskie Koła czasowo wstrzymują odstrzał dzików.

Informacje » Archiwum informacji » Sezon 2018-2019 » Powiat węgorzewski w żółtej strefie ASF. Węgorzewskie Koła czasowo wstrzymują odstrzał dzików.

Jak podaje komunikat Wójewódzkiego Lekarza Weterynarii dnia 18 czerwca 2018r. zmieniony został załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, wyznaczający na terenie województwa warmińsko-mazurskiego obszar ochronny (żółty) i obszar objęty ograniczeniami (czerwony). Zmiana załącznika spowodowała objęcie powiatu węgorzewskiego żółtą strefą ochronną w związku z walką z ASF. 
Dla przypomnienia warto przeczytać instrukcję postępowania w obszarach objętych strefą żółtą oraz czerwoną.

instrukcja

Aktualna mapa ASF

mapa

Komunikat WLW

Zarząd KŁ Mazury