Statut PZŁ

Informacje » Archiwum informacji » Sezon 2018-2019 » Statut PZŁ

W związku ze zmianą ustawy Prawo Łowieckie, która między innymi nakłada na Zrzeszenie opracowanie nowego Statutu PZŁ, Zarząd Główny zwrócił się z prośbą o przygotowanie propozycji dot. założeń do nowego Statutu PZŁ. Wszelkie sugestie z tym związane prosimy przygotować po wcześniejszych konsultacjach z myśliwymi członkami kół łowieckich. Przypominamy, że sugestie nie mogą wykraczać poza delegację ustawową zawartą w art. 32 ust. 4 pkt. 1-12 znowelizowanej ustawy Prawo łowieckie. Przedmiotowe propozycje prosimy przesłać do tut. Zarządu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 sierpnia 2018 r.
W związku z otrzymaniem pisma o treści jak wyżej, z ZO w Suwałkach, Zarząd KŁ Mazury zwraca się z prośbą do Koleżanek i Kolegów, którzy chcieliby przedstawić swoje propozycje zmian w statucie o nadsyłanie tych propozycji na adres mailowy koła w terminie do 25 lipca 2018r. Jest to doskonała okazja aby najważniejszy akt prawny normujący polskie łowiectwo został napisany zgodnie z sugestią myśliwych i dla ich dobra. 

Zarząd KŁ Mazury