Uwaga! obwód nr 9 w czerwonej strefie

Informacje » Archiwum informacji » Sezon 2018-2019 » Uwaga! obwód nr 9 w czerwonej strefie

Zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) nr 2018/1008 z dnia 16 lipca 2018 r., w związku z wykryciem 2458 przypadku ASF u dzików w rejonie gminy Banie Mazurskie, został zmieniony zasięg obowiązywania czerwonych stref. Niestety obwód nr 9 oraz część obwodu nr 10 znalazły się w tym rejonie. Granica strefy po stronie zachodniej kończy się na granicy gminy Budry, a po stronie południowej kończy się na na drodze nr 650. 
Aktualny zasięg nowo utworzonej strefy pokazuje mapka lub można ją zobaczyć na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii.
link

W najbliższym czasie podamy więcej szczegółów dotyczących polowania na dziki w rewirach objętych działaniem czerwonej strefy ASF

Zarząd KŁ Mazury