Uwaga selekcjonerzy - zmiana zasad selekcji

Informacje » Archiwum informacji » Sezon 2018-2019 » Uwaga selekcjonerzy - zmiana zasad selekcji

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego informuje, że w dniu 24 lipca 2018 roku Naczelna Rada Łowiecka podjęła uchwałę nr 50/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 14/2015 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 15 grudnia 2015 roku, w sprawie przyjęcia zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie zgodności odstrzału.
Zmiany dotyczą pozyskania osobników o cechach selekcyjnych po osiągnięciu przez nie wieku wyznaczonego dla osobników łownych, celem uniknięcia możliwości oceny jako odstrzału nieprawidłowego i uzyskania za nie punktu czerwonego. 

Poniżej można się zapoznać ze zmianami w uchwale.

uchwała

Zarząd KŁ Mazury