Uwaga ważne informacje!

Informacje » Archiwum informacji » Sezon 2018-2019 » Uwaga ważne informacje!

W dniu 30 lipca br., zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) nr 2018/1068 z dnia 27 lipca 2018 r.  rozszerzono strefę zagrożenia ASF tzw. czerwoną. Została nią objęta również część gminy Węgorzewo, od drogi nr 650 na północ do granicy kraju.

Wobec powyższego, od chwili obecnej pozyskujemy dziki wyłącznie na użytek własny!!! 
Dotyczy to zarówno dzików pozyskanych w strefie czerwonej, jak i żółtej. 
Bardzo prosimy o wzięcie tego pod uwagę podczas planowania i wykonywania polowań. 

Zarząd KŁ Mazury