Walne i po walnym...

Informacje » Archiwum informacji » Sezon 2018-2019 » Walne i po walnym...

W dniu 21 kwietnia 2018 r. odbyło się Walne Zgromadzenie członków naszego Koła. To coroczne zebranie najważniejszego organu Koła ma wielkie znaczenie dla jego prawidłowej działalności. To właśnie podczas takich zebrań następuje zatwierdzenie sprawozdań z działalności zarządu koła i komisji rewizyjnej, uchwalanie planu działalności i budżetu koła na najbliższy rok, czy też wybór członków poszczególnych organów koła oraz delegatów na okręgowe zjazdy delegatów. Także i tym razem frekwencja na naszym W.Zgr. dopisała i zebranie mogło odbyć się zgodnie z planem. Dlatego też Zarząd Koła pragnie gorąco podziękować wszystkim tym Koleżankom i Kolegom, którzy głęboko do serca wzięli obowiązek uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jako priorytet i na to zebranie się stawili. A tym, którzy jednak nie realizują tego statutowego obowiązku przypominamy, że od tego roku nieobecność na Walnym Zgromadzeniu będzie skutkowała obowiazkiem przepracowania dodatkowych 5 godzin w łowisku. 
Zarząd kola pragnie również gorąco podziękować Kol. Michałowi Treszczyńskiemu za w pełni profesjonalne i sprawne poprowadzenie Walnego Zgromadzenia. 
Do najważniejszych uchwał które zostały podjęte na WZ można zaliczyć:
o    Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Koła oraz wykonania budżetu za rok gospodarczy 2017/2018
o    Absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Koła
o    Wybór członka Komisji Rewizyjnej Koła Łowieckiego „Mazury” w Węgorzewie
o    Wybór delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Suwałkach
o    Zatwierdzenia planu działalności i budżetu Koła na rok gospodarczy 2018/2019
o    W sprawie wystąpienia o nadanie odznaczeń łowieckich członkom Koła
o    W sprawie zmiany uchwały Nr 9/2016 Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego "Mazury" w Węgorzewie z dnia 30 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu działania Koła Łowieckiego "Mazury" w Węgorzewie w sezonie łowieckim 2016/17 i latach następnych”.
Natomiast w Uchwale Programowej do najważniejszych wprowadzonych zmian można zaliczyć:
- zmianę wysokości rekompensaty za strzeloną zwierzynę – stawka 25% wartości tuszy za każdy rodzaj zwierzyny, 
- zmiana wysokości ekwiwalentu za udział w polowaniach komercyjnych, 
- zmiana wysokości normy prac wykonywanych na rzecz koła do 35h rocznie, z tym, że obecność na corocznym Walnym Zgromadzeniu jest równoznaczne z wykonaniem 5 godzin prac z normy, 
-zmiana zasad ocenienia pracy psów na polowaniach zbiorowych. 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią Uchwały Programowej pod tym linkiem.

Zarząd K.Ł. "Mazury" w Węgorzewie