Walne Zgromadzenie KŁ Mazury- 21.04.2018r

Informacje » Archiwum informacji » Sezon 2018-2019 » Walne Zgromadzenie KŁ Mazury- 21.04.2018r

Kierując się treścią § 55 i § 57 ust. 1 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, Zarząd Koła Łowieckiego „MAZURY” w Węgorzewie zwołuje na dzień 21 kwietnia 2018 r. (sobota) zwyczajne WALNE ZGROMADZENIE Koła Łowieckiego „Mazury” w Węgorzewie. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Węgorzewie, przy ul. Zamkowej 3 (wejście od strony parkingu znajdującego się za budynkiem) i rozpocznie się o godz. 16:00. Porządek posiedzenia przesyłany jest Koleżankom i Kolegom pocztą tradycyjną w formie papierowej.

Z uwagi na tematykę, która poruszona będzie podczas zebrania (m.in. w zw. ze zmianą ustawy Prawo łowieckie) uprasza się Członków Koła o liczne i punktualne przybycie. Wskazany strój organizacyjny PZŁ. Po zakończeniu zebrania przewidziano okolicznościową kolację.

Zarząd Koła zawiadamia ponadto, że w dniu 11-go maja 2018 r. o godz. 16:30 na strzelnicy myśliwskiej w Giżycku odbędzie się obowiązkowy trening strzelecki – PRZYSTRZELANIE BRONI MYŚLIWSKIEJ (o lufach gwintowanych i gładkich: oś długa, dzik w przebiegu, jedna konkurencja śrutowa), z jednoczesnym szkoleniem z zakresu bezpieczeństwa na polowaniu i bezpiecznego obchodzenia się z bronią.

Zarząd KŁ Mazury