WARSZTATY DLA KOBIET POLUJĄCYCH "Diana po polowaniu!

Informacje » Archiwum informacji » Sezon 2018-2019 » WARSZTATY DLA KOBIET POLUJĄCYCH "Diana po polowaniu!

Szanowne Koleżanki

Jesteś Dianą lub stażystką? To wydarzenie jest zorganizowane właśnie dla Ciebie.

Zarząd Główny PZŁ oraz Klub Dian PZŁ informują, że w dniach 20-22 kwietnia br. w Giżycku odbędą się Warsztaty łowieckie dla kobiet „Diana po polowaniu”. Celem spotkania, poza integracją polujących kobiet, jest umożliwienie Dianom zdobycie wiedzy i umiejętności, które pomogą im w łowach oraz pozwolą rozwijać zainteresowania związane z łowiectwem. W programie między innymi warsztaty kaletnicze, warsztaty ceramiki,  warsztaty edukacyjne i zawody strzeleckie, wykłady i dyskusje na temat roli kobiety w kształtowaniu wizerunku myśliwego, wspólne śpiewy i biesiadowanie z atrakcjami dla Dian! Do udziału w warsztatach mogą zgłaszać się Koleżanki posiadające uprawnienia do wykonywania polowania oraz stażystki. Ilość miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń nadesłanych na formularzach stanowiących załącznik 1. Koleżanki mogą zgłaszać udział indywidualnie (koszt 420zł) przesyłając skan uzupełnionego oraz podpisanego formularza na adres mailowy monikasz@arisbhp.com lub za pośrednictwem zarządu okręgowego PZŁ. Zgłoszenia uczestniczki może dokonać koło łowieckie na warunkach ustalonych pomiędzy nimi. Ponadto Koleżanki, które są członkami Klubu Dian PZŁ obowiązuje ulga w kwocie 30zł zarówno przy zgłoszeniach indywidualnych jak i za pośrednictwem zarządów okręgowych PZŁ. W/w opłata pokrywa koszty noclegu, wyżywienia oraz udziału w imprezach towarzyszących. Każda uczestniczka w ramach udziału w imprezie ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach.

Termin zgłoszeń upływa 17 kwietnia br.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na stronie: warsztaty

Zarząd KŁ Mazury