Wykonując odstrzał sanitarny można otrzymać wolne dni

Informacje » Archiwum informacji » Sezon 2018-2019 » Wykonując odstrzał sanitarny można otrzymać wolne dni

Otrzymaliśmy z ZO w Suwałkach wiadomość następującej treści:

Polski Związek Łowiecki wypełniając wnioski postawione podczas posiedzenia Grupy Roboczej do spraw monitorowania i zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików, które odbyło się w dniu 24 kwietnia 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, iż zgodnie z art. 47 c ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 poz. 1855) osoba uprawniona do wykonywania polowania, z tytułu prowadzenia odstrzału sanitarnego zwierząt ma możliwość skorzystania z dodatkowych 6 dni wolnych od pracy na zasadach przysługujących jak w przypadku urlopu wypoczynkowego. powyższe możliwe jest po ustaleniu z pracodawcą terminu nieobecności w pracy lub zwolnienia z wykonywania obowiązków służbowych oraz po przedstawieniu stosownego zaświadczenia wystawionego przez podmiot, na który nałożono obowiązek prowadzenia odstrzału sanitarnego. ponadto proszę o przekazanie informacji o skorzystaniu z dodatkowych dni urlopowych w celu prowadzenia odstrzału sanitarnego przy składaniu sprawozdań miesięcznych z realizacji odstrzału dzików.

pozdrawiam,

Jan Goździewski

Zapewne i w obecnym sezonie będa prowadzone odstrzały sanitarne, może więc warto ten temat z pracodawcą już poruszyć. Zawsze się przyda dodatkowy dzień wolny od pracy po zarwanej nocy. Zachęcamy do zapoznania się z tym tematem.

Zarząd KŁ Mazury