Wymiana szaf na broń - NOWE INFORMACJE

Informacje » Wymiana szaf na broń - NOWE INFORMACJE

W nawiazaniu do przedsięwzięcia zw. z wymianą szaf informujemy, że posiadamy oferty zakupu szaf na broń (3 - 5 jednostek broni), niemniej przedmiotowe oferty różnią się zarówno wymiarami, jak i ceną. Przykładowo, są szafy na 3-jednostki broni, których szerokość zewnętrzna wynosi zaledwie 21 cm, w innej ofercie, szafa na broń na 3-jednostki broni, to już 27 cm. Podobnie szafy na 5-jednostek broni, to odpowiednio 25 cm i 38 cm. Z informacji producentów i dystrybutorów wynika, że niektóre szafy faktycznie mieszczą opisywaną liczbę jednostek broni, jednak przed ich umieszczeniem w szafie należy zdemotować optykę.

Mając powyższe na uwadze w dniu 16 lipca br. o godz. 16:00 odbędzie się spotkanie w przedmiotowej sprawie. Spotkanie odbędzie się w biurze naszego Koła, przy ul. Zamkowej 4 w Węgorzewie (podwórko Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej).

Zarząd K.Ł. "Mazury"