Zmiana w harmonogramie polowań zbiorowych.

Informacje » Archiwum informacji » Sezon 2018-2019 » Zmiana w harmonogramie polowań zbiorowych.

Zarząd Koła informuje o dodatkowym polowaniu zbiorowym w grudniu br., które nie było ujęte w harmonogramie polowań zbiorowych dot. bieżącego sezonu łowieckiego.

Więcej informacji na temat w/w polowania w EPI.

Zarząd K.Ł. "Mazury" w Węgorzewie