Zmiana w harmonogramie polowań zbiorowych - dot. stycznia 2019 r.

Informacje » Archiwum informacji » Sezon 2018-2019 » Zmiana w harmonogramie polowań zbiorowych - dot. stycznia 2019 r.

Zarząd Koła informuje o dwóch dodatkowych polowaniach zbiorowych w styczniu br., nie ujętych w harmonogramie polowań zbiorowych dot. bieżącego sezonu łowieckiego. Organizacja tych polowań wynika z realizacji wytycznych w zkresie walki w ASF.  

Więcej informacji na temat w/w polowań w EPI.

Zarząd K.Ł. "Mazury" w Węgorzewie