1%- OPP

Koło Łowieckie Mazury zostało wpisane na listę OPP, co oznacza, że jako Organizacja Pożytku Publicznego nasze koło jest uprawnione do przyjmowania 1% z odpisu podatku dochodowego od osób fizycznych.  
Aby przekazać 1% dla KŁ Mazury wystarczy w rubryce zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” w pole numer KRS wpisać nr

0000704975

Środki te zostaną wykorzystane miedzy innymi, na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego, poprawę warunków bytowania i ochronę zwierzyny. Także na współpracę ze szkołami w prowadzeniu pracy wychowawczej wśród młodzieży z zakresu ochrony zwierzyny, opieki nad nią i zachowania  naturalnego środowiska przyrodniczego. 

Wszystkich, którzy nie mają określonego celu dla kogo chcieliby przekazać swój 1 % podatku, zapraszamy do wpisywania naszego nr KRS.