Aplikacja EPI24

Informacje » Archiwum informacji » Sezon 2019-2020 » Aplikacja EPI24

Dla przypomnienia. 

Nasze koło używa systemu EPI24.pl, który oprócz możliwości logowania się na stronie internetowej czy to przez komputer czy też smatfon posiada też aplikację na telefon. Aplikacja ta funkcjonuje na telefonach z systemem Android a także IOS.  

Po pobraniu i instalacji aplikacji EPI Mobile na swoje urządzenie, należy wprowadzić identyfikator koła (uzyskać go można od administratora systemu), wprowadzić nazwisko i imię, hasło i wybrać właściwy numer obwodu łowieckiego.

Główny panel aplikacji zawiera menu ze skrótami do poszczególnych funkcjonalności

- Nowy wpis na polowanie

- Nowy wpis na polowanie przy użyciu mapy

- Ewidencja polowań

- Komunikaty dla członków koła

- Wykonanie Rocznego Planu Łowieckiego

- Mapa - System NAVI dla myśliwych

- Konfiguracja

- Wylogowanie

Za pomocą dwóch pierwszych ikon można dokonać wpisu na polowanie, trzecia ikona umożliwia w bardzo prosty i przejrzysty sposób przeglądać zarówno aktualne jak i archiwalne wpisy do Ewidencji Polowań.

Zarząd KŁ może komunikować się ze swoimi członkami za pomocą krótkich komunikatów, dostępne są one pod czwartą ikoną 'KOMUNIKATY' i zostały podzielone na komunikaty ważne i zwykłe. Kolejna ikona pozwala na szybkie sprawdzenie wykonania rocznego planu łowieckiego. Na liście pojawiają się wyłącznie ilości i gatunki zwierzyny, która nie została jeszcze wykonana.

Ikona 'MAPY' pozwala na udostępnianie swojego położenia, zaznaczania przebytej trasy, a także oznaczania punktów zestrzału, nowych urządzeń itp.
Zapraszamy do pobierania i zapoznania się z nowymi możliwościami, które daje ta aplikacja. Oczywiście pozostałe kanały logowania się do EPI pozostają bez zmian.
Do logowania się do aplikacji należy użyć tych samych danych, które są używane do logowania się np. na stronie internetowej. 
W celu otrzymania identyfikatora naszego koła zapraszamy do kontaktu z kol. Dariuszem Macewiczem.

Aplikację mozna pobrać tu:

Android        link

IOS              link

Zmiany wprowadzone najnowszą aktualizacją aplikacji:

- Wprowadzono wyświetlanie numerów łowisk na mapie.
- Wprowadzono możliwość podglądu swojego salda.
- Wprowadzono możliwość podglądu wykonania prac gospodarczych oraz dodawanie nowych.
- Wprowadzono logowanie potwierdzeń zapisu na zajęte łowiska.

Darz Bór 

Zarząd KŁ Mazury.