Dzień św. Bartłomieja w polskiej tradycji ludowej.

Informacje » Dzień św. Bartłomieja w polskiej tradycji ludowej.

W polskiej tradycji ludowej, św. Bartłomiej był patronem pszczelarzy (jak Wawrzyniec i Ambroży). Na Kurpiach był opiekunem lasów, a na Podlasiu, apostoła tego uważano za patrona zbóż. Dzień 24 sierpnia uważano też za czas końca żniw oraz czas wysiewu zbóż ozimych, miodobrania i zbiorów, m.in. chmielu. Był to również dzień, w którym przepowiadano pogodę i urodzaj w nadchodzącym roku. To również z dniem św. Bartłomieja łączono niektóre zachowania zwierząt i ptaków, obserwowano m.in., że jest to czas odlotu bocianów. To od dnia św. Bartłomieja obserwowano, że dzień jest coraz krótszy i wcześnie nadchodzi zmierzch. Sądzono, że jaka pogoda w dniu św. Bartłomieja, taka i we wrześniu, stąd przysłowie: „Z jaką pogodą Bartłomiej przybywa, taka i we wrześniu bywa”.

W polskiej tradycji, w dniu świętego Bartłomieja rozpoczynały się polowania, o czym świadczą przysłowia ludowe: "Na świętego Bartłomieja otwiera się siew i knieja", "Na świętego Bartłomieja po raz pierwszy jęknie knieja" lub "Na świętego Bartka lęka się zając chartka".

"Zatem w knieję bracia, dalej, w lesie pięknie..."

Darz Bór

_________________________________________

* Opracowano na podstawie publikacji autorstwa  P.  A g a t y  B i e l a k  zamieszczonej w portalu: pismofolkowe.pl