Epi 24 aplikacja na smartfona

Informacje » Epi 24 aplikacja na smartfona

Nasze koło od wielu już lat używa systemu EPI24.pl, który oprócz możliwości logowania się na stronie internetowej czy to przez komputer czy też smartfon posiada też aplikację na telefon. Aplikacja ta funkcjonuje na telefonach z systemem Android a także IOS.  
Po pobraniu i instalacji aplikacji EPI Mobile na swoje urządzenie, należy wprowadzić identyfikator koła (uzyskać go można od administratora systemu), wprowadzić nazwisko i imię, hasło i wybrać właściwy numer obwodu łowieckiego.
Oto krótki opis możliwości, które dają używanie tego systemu. 
W menu bocznym po lewej stronie znajdziemy:

-Konfiguracja programu.
- Prace gospodarcze pozwala na weryfikację zaliczonych prac gospodarczych, a także istnieje możliwość dodania nowej pracy.
- Kalendarz polowań wraz z okresami ochronnymi na poszczególne gatunki zwierzyny łownej.
- Szkody łowieckie – podgląd wpisanych szkód na danym obwodzie z funkcją dodawania nowej szkody przez szacujących.
- Panel pomocnej dłoni.
- Edycja profilu.
- Wylogowanie z aplikacji.

Główny panel aplikacji zawiera menu ze skrótami do poszczególnych funkcjonalności
- Nowy wpis na polowanie.
- Nowy wpis na polowanie przy użyciu mapy.
- Ewidencja polowań.
- Komunikaty dla członków koła.
- Wykonanie Rocznego Planu Łowieckiego.
- Mapa - System NAVI dla myśliwych.
- Informacje finansowe pokazuje saldo rozliczeń z kołem.
- Plan polowań zbiorowych funkcjonalność umożliwiająca zgłaszanie/kasowanie swojej obecności na poszczególnych polowaniach zbiorowych. Dodatkowo można zgłosić obecność zaproszonego gościa.

- Zapisywanie śladu przejścia.
- Wylogowanie.
- Możliwość zakończenia polowania jednym kliknięciem.

Za pomocą dwóch pierwszych ikon można dokonać wpisu na polowanie, trzecia ikona umożliwia w bardzo prosty i przejrzysty sposób przeglądać zarówno aktualne jak i archiwalne wpisy do Ewidencji Polowań.
Zarząd KŁ może komunikować się ze swoimi członkami za pomocą krótkich komunikatów, dostępne są one pod czwartą ikoną 'KOMUNIKATY' i zostały podzielone na komunikaty ważne i zwykłe. Kolejna ikona pozwala na szybkie sprawdzenie wykonania rocznego planu łowieckiego. Na liście pojawiają się wyłącznie ilości i gatunki zwierzyny, która nie została jeszcze wykonana.
Ikona 'NAVI' pozwala na udostępnianie swojego położenia, zaznaczania przebytej trasy, a także oznaczania punktów zestrzału, nowych urządzeń itp.
Zapraszamy do pobierania i zapoznania się z nowymi możliwościami, które daje ta aplikacja. Oczywiście pozostałe kanały logowania się do EPI pozostają bez zmian.
Do logowania się do aplikacji należy użyć tych samych danych, które są używane do logowania się np. na stronie internetowej. 
W celu otrzymania identyfikatora naszego koła a także w przypadku jakikolwiek pytań dotyczących działania aplikacji zapraszamy do kontaktu z kol. Dariuszem Macewiczem.
Aplikacja ciągle się rozwija. Dodawane są nowe funkcje, z których wielu myśliwych na pewno będzie mogło korzystać. 
Aplikację mozna pobrać tu:
Android        link
IOS              link

Darz Bór 

Zarząd KŁ Mazury.