Hubertus 2021 i polowania zbiorowe w sezonie 2021/22.

Informacje » Archiwum informacji » Sezon 2021-2022 » Hubertus 2021 i polowania zbiorowe w sezonie 2021/22.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

 ZAPRASZAMY do udziału w Hubertusie 2021 w K.Ł. "Mazury"

Ps. Istotne informacje dot. Hubertusa i kolejnych zmian w harmonogramie polowań zbiorowych zwiazanych z realizacją "Ogólnokrajowego skoordynowanego programu zwalczania ASF poprzez odstrzał, poszukiwanie padłych dzików i ich szczątków w ramach polowań zbiorowych" dotępne są w naszym EPI.

Zarząd K.Ł. "Mazury" w Węgorzewie