I po walnym...

Informacje » I po walnym...

W dniu 20.04.2024 r. odbyło się w naszym Kole zwyczajne WZ członków K.Ł. "Mazury". O fakcie tym, wszyscy członkowie zostali poinformowani zgodnie ze sposobem wcześniej zadeklarowanym. Można by rzec, że to walne przebiegło praktycznie bez historii. Ponieważ ponad 50% stanu osobowego członków naszego Koła wzięło sobie do serca obowiązek uczestniczenia w najważniejszym organie koła i punktualnie przybyło na to zebranie, dlatego też zebranie mogło rozpocząć się we wcześniej ogłoszonym terminie. Poruszone zostały wszystkie tematy wymienione w zaproszeniu. Wybór przewodniczącego i komisji przebiegł sprawnie, a zgodnie z oczekiwaniami wszystkich, prowadzącym zebranie został wybrany Kolega M. Treszczyński. Jego wieloletniemu doświadczeniu zawdzięczamy to, że zebranie przebiegło sprawnie i rzeczowo. Praktycznie po 2 godzinach można było zebranie zakończyć. W tym czasie zarząd koła przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności, została omówiona wycena poroży zwierzyny płowej oraz przestawiony został preliminarz budżetu koła na bieżący rok gospodarczy. Ponadto uczestnicy wysłuchali sprawozdania Komisji rewizyjnej przedstawione przez jej przewodniczącego Kol. S. Piłata oraz na jej wniosek udzielone zostało absolutorium członkom zarządu. Dodatkowo wyróżnieni zostali członkowie naszego koła osiągający największe sukcesy na niwie łowieckiej w minionym sezonie.

Zarząd koła pragnie podziękować wszystkim uczestnikom zebrania za poważne potraktowanie obowiązków członka KŁ Mazury oraz prowadzącemu zebranie kol. M Treszczyńskiemu za profesjonalne prowadzenie naszych walnych.

Tym którzy nie spełnili swojego obowiązku pozostaje oglądniecie zdjęć w naszej galerii, a także dodatkowo odpracowanie 5 godzin w łowisku.

Darz Bór

Zarząd KŁ Mazury