I po walnym

Informacje » Archiwum informacji » Sezon 2020-2021 » I po walnym

W dniu 26 września 2020 r. odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie członków K.Ł. "Mazury" w Węgorzewie, czyli najwyższa władza w naszym Kole. To WZ powinno być nie tylko sprawozdawcze z ostatniego roku działalności, ale także wyborcze, ponieważ obecna kadencja Zarządu już powinna się była zakończyć. Jednak zmiana ustawy Prawo łowieckie przedłużyła nam kadencję na czas po pandemii. Kiedy to nastąpi, nie wie zapewne nikt. Musimy czekać albo na zakończenie pandemii albo na zmianę w prawie. Jednak dziwi fakt, że skoro można się spotkać i głosować nad absolutorium dla zarządu, to równie dobrze na takim spotkaniu można  wybrać władze koła na kolejną kadencję. Jednak coraz mniej zrozumiałe są zmiany w prawie dotyczącym łowiectwa. Coraz więcej w tym polityki, a mniej działań dla kół i szeregowego myśliwego. Coraz większa przepaść tworzy się pomiędzy kołami łowieckimi, a ZG. Miały być zmiany we władzach zrzeszenia, mieli przyjść młodsi, miało być lepiej. Jak jest, każdy kto choć trochę interesuje się sytuacją łowiectwa w kraju, doskonale to widzi. 
 

Jak co roku musieliśmy zatwierdzić sprawozdanie z działalności Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej, uchwalić plan działalności i budżet Koła na najbliższy rok. Aby mogłoby się to sprawnie odbyć musiało się zebrać ponad 50% stanu osobowego członków Koła. Jednak frekwencja od paru lat dopisuje i stało się to tradycją naszego koła, że takie zebranie można przeprowadzić sprawnie i zacząć o właściwej godzinie. 
Dlatego też Zarząd Koła pragnie gorąco podziękować wszystkim tym Koleżankom i Kolegom, którzy głęboko do serca wzięli obowiązek uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jako priorytet i na to zebranie się stawili. A tym, którzy jednak nie realizują tego obowiązku przypominamy, że nieobecność na Walnym Zgromadzeniu skutkuje w naszym Kole obowiązkiem przepracowania dodatkowych 5 godzin w łowisku. 

Oczywiście WZ nie przebiegłoby sprawnie bez jego Przewodniczącego. Dlatego też Zarząd Koła pragnie również serdecznie podziękować Kol. Michałowi Treszczyńskiemu za profesjonalne i sprawne poprowadzenie Walnego Zgromadzenia. Myślimy, że Kolega Michał wyłączność pełnienia tej funkcji ma zapewnioną na wiele lat, dopóki będzie miał ochotę tę jakże ważną rolę pełnić. 
Duże brawa zebranych członków otrzymał również Sekretarz Koła Kol. Piotr Wysocki za skrócenie sprawozdania z działalności Koła, a dzięki temu jest czas, aby porozmawiać o sprawach ważnych dla kolegów myśliwych i o działalności Koła. Cieszy również fakt, tak chętnego zabierania głosu na WZ przez myśliwych naszego Koła. Znaczy to, że jego działalność i sprawy go dotyczące są dla nas wszystkich ważne. 
Walne Zgromadzenie zmieniło również brzmienie naszej "Uchwały Programowej". Z dotychczasowym jej brzmieniem można zapoznać się pod tym linkiem.
Więcej zdjęć z tego wydarzenia w Galerii

Darz Bór

Zarząd K.Ł. "Mazury" w Węgorzewie