II Manewry Terenowe Klas Mundurowych na Zaścianku

Informacje » Archiwum informacji » Sezon 2019-2020 » II Manewry Terenowe Klas Mundurowych na Zaścianku

W dniu 2 października 2019 roku uczniowie czterech klas o profilu mundurowym z Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Mariusza Zaruskiego uczestniczyli w zajęciach terenowych pod nazwą "II Manewry Terenowe Klas Mundurowych w 101 Rocznicę Odzyskania Niepodległości- Kuty 2019”. Zajęcia odbyły się w kompleksie leśnym Leśnictwa Kuty gm. Pozezdrze. Po dojściu z miejscowości Kuty, gdzie dowiozły uczestników autobusy,  na teren zmagań tj. do obiektu nazwanego „Zaściankiem” należącym do Koła Łowieckiego „Mazury” w Węgorzewie uczniowie wysłuchali prelekcji Pani Agnieszki Tryk absolwentki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na temat rodzaju gatunków zwierząt leśnych żyjących w naszych lasach. W trakcie zajęć przekazano młodzieży wiedzę z zakresu zwalczania kłusownictwa, zasadności dokarmiania zwierzyny leśnej, ochrony gatunków będących pod ochroną prawną, odgłosów wydawanych przez zwierzynę oraz zachowania się w lesie.   
Następnie po wykładzie przeprowadzono grę terenową na orientację pn. „Słowa” polegająca na pokonaniu wyznaczonej trasy przez kompleksy leśne, Leśnictwa Kuty (3,2 km) i odnalezieniu punktów zaznaczonych na mapie w terenie. Uczniowie otrzymali mapy z niezbędnym opisem oraz zaznaczonymi punktami orientacyjnymi. Grupa 61 uczniów podzielona na kilkuosobowe drużyny zdana była tylko na siebie i pozyskaną wiedzę z  teoretycznych zajęć dotyczących poruszania się w terenie leśnym za pomocą mapy. Wszystkie drużyny wywiązały się bardzo dobrze z przydzielonych zadań i po upływie około niecałej godziny meldowały się kolejno w miejscu wytyczonym jako punkt docelowy z wykonanymi zadaniami. Uczniowie otrzymali tematyczne okolicznościowe przypinki. 
W trakcie zajęć terenowych na obiekcie „Zaścianek” zostały przeprowadzone zawody strzeleckie z broni pneumatycznej, karabinek, postawa strzelecka stojąca. W zawodach wzięło udział 4 trzyosobowe drużyn z klas: I Z, IC, II D, III D oraz 12 uczniów w zmaganiach indywidualnych.
W przerwie zmagań uczniowie mieli okazję posilić się gorącą wojskową grochówką ufundowaną przez myśliwych, która jak sami określili smakowała im wybornie i rozgrzała ich przed następnymi konkurencjami. 
Na zakończenie imprezy nie obyło się też bez rozpalenia 2 ognisk i wspólnego pieczenia kiełbasek z wychowawcami i nauczycielami uczestniczącymi w manewrach, Piotrem Wysockim, Pawłem Kraśniewskim, ks. Przemysławem Przekopem, Rajmundem Klukowskim i Arturem Wilczyńskim.
Organizatorzy z Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Mariusza Zaruskiego serdecznie dziękują dla Zarządu Koła Łowieckiego „Mazury” w Węgorzewie za gościnę na wspaniałym obiekcie przyrodniczo-edukacyjnym „Zaścianek” w Kutach.

Opracował: 
Piotr Wysocki

Zarząd KŁ Mazury pragnie podziękować kol. A. Tryk oraz P. Wysockiemu za organizacje oraz duży wkład pracy w przygotowanie oraz poprowadzenie już drugiej edycji Manewrów Terenowych na naszym Zaścianku.