Informacje dotyczące składek na PZŁ

Informacje » Archiwum informacji » Sezon 2019-2020 » Informacje dotyczące składek na PZŁ

Jak informuje Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Suwałkach,  zgodnie z Uchwałą nr 259/2019 Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 29 października 2019r. składka członkowska na 2020 rok wynosi:

- normalna 363 zł

- ulgowa 203 zł przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia (za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej) oraz członkom Zrzeszenia, którzy do 31.12.2019r. ukończą 70 lat.

- ulgowa 123 zł przysługuje członkom Zrzeszenia , którzy do 31.12.2019 r. ukończą 80 lat.

W ramach składki zawarte jest ubezpieczenie myśliwych NW i OC , które wynosi 43 zł. zarówno przy składce normalnej jak i ulgowej.

Składkę należy wpłacać na konto naszego Koła nr: 86 2030 0045 1110 0000 0417 8190 lub uiścić u kol. Skarbnika w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2019 r.

Dokonując wpłaty należy również dostarczyć legitymację członkowską. 

Zarząd KŁ Mazury