Jubileusz 65-lecia KŁ Mazury

Informacje » Jubileusz 65-lecia KŁ Mazury

Rok 2022 jest rokiem, w którym KŁ Mazury obchodzi 65 lat swego istnienia. Dokładnie 10 marca 1957 r. nasze koło powstało w wyniku podziału Koła nr 1 w Węgorzewie na dwa koła, które zarządzeniem władz administracyjnych przybrały nazwy według numerów, Koło Nr 1 i Koło Nr 2. Koło Nr 2 w późniejszym czasie przybrało nazwę Koło Łowieckie „Mazury”. Zarząd, powstałego w dniu 10 marca 1957 roku Koła Łowieckiego Nr 2 w Węgorzewie pierwsze posiedzenie, w składzie: Koronowski Marian – prezes, Błaszczak Marcin – łowczy, Stomma Zenon – sekretarz i Woynarowski Leonard – skarbnik odbył w dniu 11 maja 1957 roku.
               Przez wszystkie lata swojej działalności, nadrzędnym celem K.Ł. „Mazury” w Węgorzewie jest prowadzenie gospodarki łowieckiej w zgodzie i z troską o ochronę środowiska naturalnego i przyrody, rozwój i ochrona populacji zwierząt łownych, hodowla zwierzyny czy walka z kłusownictwem. To również pielęgnowanie tradycji i zwyczajów łowieckich. Nie bez znaczenia dla Koła jest współpraca z Nadleśnictwem Borki, miejscowymi koła łowieckimi „Cyranką” i „Żbikiem”, administracją samorządową gmin Budry, Pozezdrze i Węgorzewo.

Co prawda to nasze koło obchodzi 65 lecie swojego powstania i istnienia, lecz ono nie istniałoby i tworzyło takiej historii, gdyby nie członkowie koła. To właśnie ludzie tworzą fakty, które po latach przeistaczają się w historię. Przez te wszystkie lata istnienia Koła Łowieckiego „Mazury” w Węgorzewie, jego członkami w większości byli i są mieszkańcy powiatu węgorzewskiego. W ostatnim czasie Koło zaczęło się rozszerzać o myśliwych także z innych okręgów.  Za 65 lat istnienia KŁ Mazury słowa podziękowania należą się wszystkim koleżankom i kolegom myśliwym, którzy tworzyli i tworzą historię naszego koła. Oni to przez te lata pisali barwne życie Koła, przeżywali sukcesy a także gorycz porażek, jednak zawsze w duchu koleżeńskości i życzliwości.

Aby uświetnić ten jubileusz zarząd koła postanowił, odmiennie od poprzednich jubileuszy, które miały miejsce na naszej wiacie Zaścianek, zorganizować go w Tawernie Hotelu Ognisty Ptak w Ogonkach.
Bal rozpoczął się akademią, na której oprócz przywitania wszystkich gości przez prezesa koła, zaprezentowano prezentację zdjęć z życia koła i jego członków. Prezentacje tę, uzbrojony w historyczną wiedzę oraz w humorystyczny sposób doskonale komentował niezastąpiony kolega Michał Treszczyński. Po akademii prezes koła zaprosił gości do wspólnego biesiadowania a także poinformował o czekającej niespodziance następnego dnia. Wszyscy chętni otrzymali zaproszenie na rejs statkiem po wodach jeziora Mamry należących do naszego obwodu nr 38.
Na wszystkich uczestników Balu czekały stoły pełne doskonałego jadła także w formie wiejskiego stołu. Do tańca przygrywał Kamil Michalczewski a przyśpiewki przy stole zapewniał niezastąpiony duet naszych Hubertusów czyli Władek i Tadek.

Dla organizatorów Jubileuszu, czyli zarządu koła najlepszą nagrodą był widok uśmiechniętych balowiczów i zapełnionego parkietu przez cały Bal. Także później zbieraliśmy same pochlebne oceny o Jubileuszu.
W tym miejscu zarząd koła pragnie serdecznie podziękować kolegom: Cezaremu Trykowi za przygotowanie i opracowanie wydruku foto książki, Danielowi Potocznemu za przygotowanie oraz wydruk zaproszeń i oczywiście Michałowi Treszczyńskiemu za przedstawienie prezentacji historii koła.

Dla uczestników Jubileuszu dla przypomnienia w zakładce O nas/Jubileusze jest fotorelacja z zabawy oraz rejsu.
link 

Darz Bór

Zarząd KŁ Mazury