Kolejne odnaczenia łowieckie członków naszego Koła!

Informacje » Kolejne odnaczenia łowieckie członków naszego Koła!

Kapituła Odznaczeń Łowieckich, na swoim posiedzeniu w dniu 15 czerwca br. przychyliła się do wniosków naszego Koła (popartego przez władze suwalskiego okręgu PZŁ) i nadała:

Srebrne Medale Zasługi Łowieckiej Kolegom: Krzysztofowi KRUKOWI, Piotrowi MIKICIUKOWI i Arkadiuszowi TRYKOWI

oraz

Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej Kol. Adamowi KAMIŃSKIEMU

Składamy również gratulacje Kolegom z WKŁ "Zbik" w Węgorzewie - Jackowi Miszkielowi, Leszkowi Grzelakowi i Marianowi Jedenastemu oraz Koledze z KŁ "Cyranka" w Węgorzewie - Stanisławowi Masiulowi, którzy również otrzymali odznaczenia łowieckie! 

Kolegom serdecznie gratulujemy!!!  

Darz Bór! 

Zarząd K.Ł. "Mazury w Węgorzewie