Kolejne zawody strzeleckie w naszym Kole.

Informacje » Kolejne zawody strzeleckie w naszym Kole.

W związku z tym, że poprzedni trening strzelecki, a także rozegrany sześciobój myśliwski w wersji skróconej, cieszyły się jak na nasze Koło nawet sporym zainteresowaniem, Zarząd K.Ł. "Mazury" chciałby zaproponować kolejne spotkanie na strzelnicy.  Chcielibyśmy zaproponować podobną formę aktywności strzeleckiej w formie zawodów. Zawody będą miały formę skróconych konkurencji, zarówno kulowych jak i śrutowych. W ramach tych zawodów chętni będą strzelali: 
Konkurencje śrutowe:
  Krąg – 10 rzutków
  Oś – 10 rzutków
  Przeloty – 5 rzutków
Konkurencje kulowe:
  Dzik w przebiegu – 5 przebiegów,
  Rogacz – 5 strzałów
Zawody te odbędą się w sobotę 23 września i rozpoczynają się o godz. 9.00.
Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpisu do EPI (jak na polowanie zbiorowe obwód 9) do dnia 19 września 2023 r. 
Zawody odbędą się, jeśli zbierze się ok. 10 chętnych. 
Koszt wynajmu strzelnicy oraz nagród pokrywa Koło, natomiast zakup amunicji na poszczególne konkurencje jest w gestii uczestników. 
Bardzo zachęcamy do wzięcia w nich udziału. Może dzięki takiej aktywności uda się zaszczepić żyłkę rywalizacji większej grupie myśliwych czego efektem będą częstsze wizyty na strzelnicy. A przy okazji będzie można sprawdzić swoją broń i udoskonalić swoje umiejętności. Zapraszamy wszystkich chętnych. 

Prowadzącym zawody będzie kol. Lech Słoboda a to kopalnia wiedzy na temat strzelectwa i lata spędzone na strzelnicy. Można się wiele dowiedzieć od tak doświadczonego zawodnika, wielokrotnego reprezentanta naszego koła na zawodach strzeleckich. 

Zarząd K.Ł. "Mazury"