Mamy ''Program zwalczania ASF-u na rok 2021...'', a wraz z nim koniec ryczałtu za odstrzał loch.

Informacje » Mamy ''Program zwalczania ASF-u na rok 2021...'', a wraz z nim koniec ryczałtu za odstrzał loch.

W dniu 4 lutego br. (z mocą obowiązująca od 1 stycznia 20221 r.) ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia w 2021 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”.

Jednym z istotnych uregulowań zawartych w „Programie...”, a dotyczący naszej bieżącej działalności jest wstrzymanie płatności za odstrzał dorosłych samic dzika – loch. Pozostałe dziki, tj. warchlaki, przelatki i odyńce objęte są opłatą ryczałtową wynoszącą 350 zł brutto (adekwatny zapis został zamieszczony w EPI).
„Program...” odnosi się również do obowiązków innych podmiotów opisanych w programie, tj. m.in. myśliwych w zakresie przestrzeganie zasad bioasekuracji, jakie powinny być bezwzględnie stosowane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik. Więcej informacji w w/w rozporządzeniu.

Zarząd K.Ł. „Mazury w Węgorzewie

16.02.2021