Myśliwska kolęda

Na wesoło » Pióro na otoku, czyli twórczość Kol. Jurka Zinkiewicza » Myśliwska kolęda

 

I PRZY NASZYM OGNISKU, JEST MIEJSCE DLA CIEBIE …

 

 

Spełnieni w dorocznej tradycji myśliwskiej,

Z bielutkiej ponowy, opłatkiem - w nadziei,

Że Bożej Dzieciny, Misterium Stajenki,

Pozwoli nam wrócić, z kolędą, do kniei.

 

  Gdzie gwiazdy na niebie, na wzór Betlejemskiej,

  Bliźniacze siostrzyczki, choinki świątecznej,

  Gdzie paśnik, jak żłóbek, w nim siano pachnące.

  Łowieckiej moc pracy, dla zwierząt, koniecznej.

 

Spełnieni w dorocznej tradycji myśliwskiej,

Z bielutkiej ponowy, opłatkiem - w nadziei,

Że Bożej Dzieciny, Misterium Stajenki,

Pozwoli nam wrócić, z kolędą, do kniei.

 

  Gdzie rogi wtórują, Gromadzie Myśliwskiej,

  Królowie wśród Strzelców, wszak trwa polowanie,

  Z kijaszkiem, jak pasterz, pracuje naganka,

  Echo przechwytuje, piesków miłe granie.

 

Spełnieni w dorocznej tradycji myśliwskiej,

Z bielutkiej ponowy, opłatkiem - w nadziei,

Że Bożej Dzieciny, Misterium Stajenki,

Pozwoli nam wrócić, z kolędą, do kniei.

 

  Panu podziękować, za leśne ostoje,

  Gdzie można się pasją myśliwską weselić,

  Za piękno natury, za Grono Przyjaciół

  Z którymi się można opłatkiem podzielić.

 

Spełnieni w dorocznej tradycji myśliwskiej,

Z bielutkiej ponowy, opłatkiem - w nadziei,

Że Bożej Dzieciny, Misterium Stajenki,

Pozwoli nam wrócić, z kolędą, do kniei.           

 

  [ Jerzy Zinkiewicz ]