Nowa funkcjonalność w aplikacji EPI

Informacje » Nowa funkcjonalność w aplikacji EPI

Jak informuje twórca systemu EPI właśnie została wprowadzona nowa funkcjonalność w aplikacji EPI. 
Jak się chce to można! Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie zacieśnił z nami współpracę, dotyczącą zgłaszania odstrzelonych dzików w systemie ZIPOD.
Prosimy o uprzedzenie myśliwych o konieczności aktualizacji aplikacji mobilnych do wersji 65, która będzie dostępna od 29 lipca zarówno w Sklepie PLAY jak i AppStore. W aplikacji wpisując pozyskanego dzika, wpis zostanie zarejestrowany automatycznie w systemie ZIPOD. Dodatkową czynnością ze strony myśliwego będzie załączenie max 3 zdjęć wg obowiązujących procedur. Po poprawnym wpisie zostanie wyświetlony komunikat o rejestracji dzika w ZIPOD-zie.
Jak z tego widać program cały czas się rozwija a jego autor próbuje zmniejszyć obowiązki informacyjne ciążące na myśliwych w związku z walką z ASF. 
Zintegrowany Interfejs Padłych i Odstrzelonych Dzików (ZIPOD) - to aplikacja służąca przekazywaniu do powiatowych lekarzy weterynarii informacji o padłych i odstrzelonych dzikach. Przypominamy, że od dnia 1 stycznia 2022 r. wprowadzono obowiązek zgłaszania każdego znalezionego padłego lub odstrzelonego, w tym sanitarnych, dzika przez myśliwego, do powiatowego lekarza weterynarii za pośrednictwem systemu informatycznego „ZIPOD”. Brak zgłoszenia takiego dzika do powiatowego lekarza weterynarii za pośrednictwem systemu ZIPOD spowoduje, że kwota przysługująca za znalezienie padłego dzika lub odstrzelonego dzika, przewidziana w obowiązujących przepisach prawa, będzie pomniejszona o 20% w wyniku konieczności poniesienia kosztów dodatkowych czynności po stronie Inspekcji Weterynaryjnej.
Przypominamy, że funkcjonalność ta działa wyłącznie w aplikacji EPI. Nie działa przy pracy z programem na komputerze czy też logując się na stronę EPI.  Jedyne co tzreba zrobić to zaktualizowac posiadaną wersji do najnowszej nr 65. 

 

W załączeniu instrukcja zgłaszania odstrzelonych lub padłych dzików. 
Instrukcja
 

Darz Bór
Zarząd KŁ Mazury