Nowe mapy naszych obwodów

Informacje » Archiwum informacji » Sezon 2021-2022 » Nowe mapy naszych obwodów

Szanowne koleżanki i koledzy.
Zgodnie z wcześniej podanymi informacjami trwały prace nad unowocześnieniem map naszych obwodów. Mapy te opracowane parę lat temu uległy dezaktualizacji, powstały nowe urządzenia łowieckie, część rewirów wymagała zmian. Prace te dobiegły końca. Podgląd tych map jest dostępny z głównej strony logowania do EPI. 

Poniżej jest wykaz głównych zmian jakie zostały dokonane na poszczególnych obwodach:
Obwód 9
-zmiana granic rewirów 5-6
Obwód 10
-powstały trzy nowe rewiry (wydzielone ze starego rewiru 7 oraz 18)
9-Perły Las, 14- Porolne, 21 - Uroczysko Wilkowo Północ
- zmiana numeracji rewirów
Obwód 38
- zmiana granic rewirów 5-6
Obwód 63 lewa strona
-powstały cztery nowe rewiry (wydzielone ze starych rewirów nr 24, 17, 18)
23- Lisi las,  25-Piłaki Wielkie, 26-Jeziorko, 32-Koźlak
- zmiana granic rewirów 22, 24-25,27, 31,33
- zmiana numeracji rewirów.

O terminie wprowadzenia nowych map poinformujemy oddzielnym komunikatem tu na naszej stronie oraz w komunikatach w EPI. Wdrożenie ich będzie wymagało jeszcze zmian w mapach zainstalowych w EPI (wypisywanie się za pomoca map) a także wprowadzenia nowych rewirów. Póki co wypisujemy się na polowania "po staremu", nowe mapy są wyłącznie w celu zapoznania się ze zmianami. 
 

Z tego miejsca zarząd koła pragnie serdecznie podziękować koledze Danielowi Potocznemu wraz ze swoim zespołem pracowników za olbrzymi wkład pracy przy opracowywaniu nowych map. 
Darz bór
Zarząd KŁ Mazury