Nowe zasady bioasekuracji

Informacje » Archiwum informacji » Sezon 2019-2020 » Nowe zasady bioasekuracji

Szanowne Koleżanki i Koledzy! W poniższym linku dostępna jest treść rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2020 r.  w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi regulacjami i stosowanie ich w praktyce. Każdy myśliwy przed otrzymaniem odstrzał do wykonywania polowania na dziki lub upoważnienia do realizacji odstrzału sanitarnego zostanie przeszkolony w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bioasekuracji w zw. z afrykańskim pomorem świń (nie dot. osób, które już w takim szkoleniu uczestniczyły).

Ponadto podajemy link do strony Głównego Inspektoratu Weterynarii, gdzi można zapoznac się z szeregiem przepisów, wytycznych i publikacji dot. ASF: GIWet.

Treść w/w aktu dostępna jest w linku: Rozporządzenie.

Film instruktażowy dot. odstrzału sanitarnego w strefie ASF, dostępny jest w Vademecum Myśliwego, na stronie: Film-1 oraz Film-2

Zarząd KŁ "Mazury" w Węgorzewie