Nowy Prezes NRŁ, nowy wymiar składki członkowskiej na 2024 rok!

Informacje » Nowy Prezes NRŁ, nowy wymiar składki członkowskiej na 2024 rok!

Jak się dowiadujemy z internetowych portali łowieckich, w dniu 6 listopada br. odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Łowieckiej, która:

- na prezesa NRŁ wybrała Kol. Rafała Malca;

- na pozostałych członków prezydium NRŁ wybrała Kolegów: Andrzeja Hinca, Andrzeja Skibińskiego, Radosława Cywińskiego i Bogdana Terleckiego;

- dokonała wyboru Kol. Piotra Nowaka na prezesa Głównego Sądu Łowieckiego, Kol. Grzegorza Sobolaka na Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego oraz Kol. Macieja Kaliskiego na Przewodniczącego Kapituły Odznaczeń Łowieckich;

- zdecydowała o zmniejszeniu budżet Zarządu Głównego PZŁ, któremu w nadchodzącym roku przysługiwać będzie tylko 20 procent składki, pozostała jej część trafi do okręgów;

- ustaliła wysokość składki członkowska na 2024 rok do 443 złotych (w tym ubezpieczenie 43 złote), składka ulgowa wynosi 243 złote, a skład ulgowa dla osób pozyżej 80 roku życia - 143 złote, tym samym zdecydowano zmniejszyć jej wysokość w porównaniu do roku ubiegłego, gdzie kwota składki normalnej z ubezpieczeniem wynosiła 503 zł.

Zarząd K.Ł. „Mazury” w Węgorzewie

09-XI.2023