O nas

Przez ponad pięćdziesiąt lat istnienia Koła Łowieckiego „Mazury” w Węgorzewie, jego członkami w większości byli i są mieszkańcy powiatu węgorzewskiego, wśród których można byłoby wymienić lekarzy, weterynarzy, leśników, nauczycieli, pracowników samorządowych, żołnierzy, funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej, rolników, prywatnych przedsiębiorców. W 2000 roku Koło zaczęło się rozszerzać o myśliwych z innych okręgów.

Nadrzędnym celem K.Ł. „Mazury” w Węgorzewie jest prowadzenie gospodarki łowieckiej w zgodzie i z troską o ochronę środowiska naturalnego i przyrody, rozwój i ochrona populacji zwierząt łownych, hodowlę zwierzyny, zwłaszcza występującej tu zwierzyny grubej, czyli łosia, jelenia, dzika i sarnę, walka z kłusownictwem. To również pielęgnowanie tradycji i zwyczajów łowieckich. Nie bez znaczenia dla Koła jest współpraca z Nadleśnictwem Borki, miejscowymi koła łowieckimi „Cyranką” i „Żbikiem”, administracją samorządową gmin Budry, Pozezdrze i Węgorzewo.

Realizując swoje zadania, Koło od czterech lat, współpracując z Węgorzewskimi Kołami Łowieckim, Zarządem Okręgowym PZŁ w Suwałkach oraz Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie jest współorganizatorem Węgorzewskiego Festiwalu Kultury Łowieckiej, organizowanego zawsze latem w oparciu o Plac Wolności w Węgorzewie, stanowiący centrum miasta. W ramach festiwalu odbywa się Konkurs Sygnalistów Myśliwskich Krainy Wielkich Jezior Mazurski, Turniej Mazurski w Strzelaniach Myśliwskich, Kiermasz Zdrowej Żywności i Artykułów Łowieckich, pokaz psów ras myśliwskich, przegląd filmów przyrodniczo-łowieckich, prezentowana jest wystawa i pokaz trofeów myśliwskich.

Realizując zadania w zakresie gospodarki łowieckiej Koło przykłada dużą wagę do zagospodarowania poletek łowieckich oraz dokarmiania zwierzyny. Łączna powierzchnia uprawianego areału wynosi ponad 40 ha, z czego część uwzględniana jest przy dopłatach bezpośrednich otrzymywanych ze środków Unii Europejskiej. Część obsianych zbożami pól stanowi tzw. poletka zaporowe. Z pozostałych, zbierany plon stanowi uzupełnianie karmy zimowej. Średnio, w sezonie łowieckim na dokarmianie zwierzyny wydatkowana jest kwota około dziesięciu tys. złotych.

Koło ponosi również koszty odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych spowodowanych przez zwierzynę. Średnio w sezonie pozyskiwanych jest ponad dwieście dzików (w sezonie 2008/2009 - 279 szt.), kilka do kilkunastu jeleni, kilkadziesiąt saren, lisy, jenoty i inne drapieżniki, jak też kaczki, gęsi i pozostałe, występujące na terenie dzierżawionych obwodów ptactwo łowne. Członkowie Koła pochwalić się mogą szeregiem trofeów medalowych, wśród których przeważają poroża rogaczy i oręża dzików, ale również wieńce jeleni, których z roku na rok pozyskiwanych jest coraz więcej. Do niedawna wśród pozyskiwanej zwierzyny grubej znajdował się łoś, objęty obecnie moratorium.

W 2002 roku Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Koła zaakceptowało projekt budowy wiaty myśliwskiej. Przy zaangażowaniu i pracy członków Koła, w tymże roku została ona zbudowana, a przez kolejne dwa lata była modernizowana i rozbudowywana, w tym o część kuchenną, umieszczone centralnie palenisko z grillem, ogrodzenie. To tam odbywają się uroczystości organizowane przez Koło. Na bieżąco korzystają z niej myśliwi, przyjeżdżając tam z rodzinami, rozkoszując się urokami tego pięknego i urokliwego miejsca.

Tak w skrócie wygląda historia i życie codzienne nszego Koła. Realia i zmiany życia codziennego obligują do dalszego racjonalnego gospodarowania zasobami zwierzyny i prowadzenia działalności statutowej. Nie można pomijać jakichkolwiek inicjatyw, które choćby w najmniejszym procencie przyczyniają się do rozwoju polskiego łowiectwa i działają na rzecz dobrego imienia Koła Łowieckiego „Mazury” w Węgorzewie i Polskiego Związku Łowieckiego.

Wielu myśliwych, członków Koła i jego założycieli odeszło już „do krainy wiecznych łowów”. Wśród nich, z należnym szacunkiem wymienić należy: Augustajtysa Zenona, Błaszczaka Marcina, Bratczykowa Teodora, Dadeło Waldemara, Dutkowskiego Jana, Dźwinela Antoniego, Głuchowskiego Zbigniewa, Heigelmana Jana, Jodko Piotra, Karkuta Michała, Kirkuć Zefiryna, Kozłowskiego Jerzego, Kuchcińskiego Eugeniusza, Macewicza Józefa, Michałowskiego Józefa, Mińczuka Jana, Murawskiego Henryka, Narbutowicza Andrzeja, Pietkiewicza Eugeniusza, Preniasza Zdzisława, Słobodę Władysława, Stachurskiego Tadeusza, Stasiaka Stanisława, Stommę Zenon, Woynarowskiego Leonard, Żołnierowicza Michała.

Opracował: Norbert Bejnarowicz - Sekretarz K.Ł. "Mazury"

  • Historia

  • Organy koła

  • Jubileusze

  • Odznaczenia Łowieckie

  • promocja-lowiectwa.jpg

    Promocja łowiectwa

    Program uroczystości przewidywał rozpoczęcie uroczystości od Mszy Świętej w intencji naszego Koła, która odprawiona została w Kościele Parafialnym w Kutach położonym na terenie dzierżawionego przez nas leśnego obwodu łowieckiego nr 63. Msza, w intencji Członków Koła Łowieckiego „Mazury” w Węgorzewie celebrowana była przez Ks. Huberta Tryka (myśliwego i członka PZŁ) oraz proboszcza parafii Kuty Ks. Jana Kwiatkowskiego.