Obwody

Gospodarka łowiecka » Obwody

Obwody K.Ł. MAZURY

Powierzchnia dzierżawionych przez Koło czterech obwodów łowieckich wynosi obecnie 26.755 ha(zgodnie z pierwotną wersją cyt. poniżej uchwały do niedawna było to 26.025 ha), w tym powierzchnia, na której prowadzona jest gospodarka łowiecka, tzw. użytkowa to 25.675 ha, a powierzchnia wyłączona to 1.080 ha. Część powierzchni obejmuje jeziora, w tym Mamry. Wszystkie obwody położone są na terenie Nadleśnictwa Borki z siedzibą w Kruklankach, na terenie gmin Budry, Pozezdrze, Węgorzewo oraz Banie Mazurskie (powiat gołdapski) i Giżycko (powiat giżycki), w tym:
- gmina Banie Mazurskie zazębia 1 obwód nr 63 o łącznej powierzchni 433 ha;
- gmina Budry obejmuje i zazębia 3 obwody nr 9, 10 i 63 o łącznej powierzchni 7.862 ha;
- gmina Giżycko zazębia 1 obwód nr 38 o łącznej powierzchni 50 ha;
- gmina Pozezdrze obejmuje i zazębia 2 obwody nr 38 i 63 o łącznej powierzchni 5.401 ha;
- gmina Węgorzewo obejmuje i zazębia 4 obwody nr 9, 10, 38 i 63 o łącznej powierzchni 13.009 ha.
Prace w obwodach łowieckich realizują przydzieleni do nich myśliwi, którymi kierują Gospodarze obwodów, tj. Jodko Jan – obwód nr 9, Tryk Cezary – obwód nr 10, Roczniak Adam – obwód nr 38, Karwacki Edward – obwód nr 63 (tzw. prawa strona) i Kol. Eugeniusz Urbanowicz - obwód nr 63 (tzw. lewa strona).
Uchwałą Nr XXIV/465/08 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie „Podziału województwa Warmińsko-Mazurskiego na obwody łowieckie” (obowiązującą od 1 kwietnia 2009 r.) wprowadzono „Podział Województwa Warmińsko-Mazurskiego na obwody łowieckie”. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, powierzchnia czterech obwodów łowieckich naszego Koła wynosiła:
-        obwód nr 9        –   5.961 ha
-        obwód nr 10      –   5.885 ha
-        obwód nr 38      –   8.032 ha
-        obwód nr 63      –   6.147 ha
-        RAZEM               – 26.025 ha
niemniej jednak - zgodnie z aktualizacją dokonaną w dniu 14 maja 2010 r. - obecna powierzchnia obwodów naszego Koła jest następująca:

      - obwód nr 9   - 5.961 ha (użytkowa: 5.910 ha)
      - obwód nr 10 - 6.072 ha (użytkowa: 5.921 ha)
      - obwód nr 38 - 8.474 ha (użytkowa: 7.991 ha)
      - obwód nr 63 - 6.248 ha (użytkowa: 5.853 ha)
      - RAZEM          - 26.755 ha (użytkowa: 25.675 ha)


Zgodnie z cyt. załącznikiem opis granic naszych obwodów jest następujący:

OBWÓD NR 9 /leżący w granicach gmin Budry i Węgorzewo/: „Od granicy państwa starym korytem rz. Węgorapy do mostu na drodze PGR Dąbrówka Nowa - Zabrost Wielki, a dalej rz. Węgorapą do rz. Gołdap, tą rzeką do drogi Budry - Budzewo, tą drogą do m. Budry i dalej szosą przez m. Więcki do styku z szosą: Węgorzewo - Olszewo Węgorzewskie, następnie szosą przez Pawłowo, Wężówko do Olszewa Węgorzewskiego i dalej przez Maryszki i Piątki do granicy państwa.”

OBWÓD NR 10 /leżący w granicach gmin Budry i Węgorzewo/: „Od granicy państwa drogą przez Maryszki i Piątki do Olszewa Węgorzewskiego, szosą do styku z szosą Węgorzewo - Banie Mazurskie, tą szosą do Węgorzewa, skąd przez Klimki, Perły, Rudziszki do granicy państwa.”

OBWÓD NR 38 /leżący na terenie gmin Węgorzewo, Pozezdrze i Giżycko/: „Od m. Węgorzewo szosą i zachodnim brzegiem jez. Święcajty, wschodnim i południowym brzegiem jez. Bodma, wschodnim brzegiem jez. Kirsajty, dalej zachodnim brzegiem jez. Dargin, a następnie w kierunku południowym przez jezioro na półwysep Królewski Róg, a stąd na zachód na półwysep Fuledzki Róg, jego północno - zachodnim brzegiem przez wyspę Ilmy Wielkie i północny brzeg jez. Dobskiego do drogi prowadzącej do m. Radzieje, drogą przez m. Radzieje, skąd szosą do m. Stawiska, a dalej torem kolejowym do skrzyżowania z szosą, następnie szosą przez m. Trygort do Węgorzewa.”

OBWÓD NR 63 /leżący na terenie gmin Budry, Pozezdrze, Węgorzewo i Banie Mazurskie/: „Od wsi Piłaki Małe szosą do skrzyżowania z szosą Budry – Banie Mazurskie, dalej szosą do drogi technologicznej Dąbrówka Polska, drogą technologiczną do drogi Dąbrówka – Grodzisko. Tą drogą do drogi gruntowej kol. Grodzisko. Drogą gruntową do zabudowań Piłaki Wielkie 54, dalej drogą leśną do drogi Grodzisko – Kuty i drogą Grodzisko – Kuty do drogi leśnej biegnącej przez oddziały 199, 200 Leśnictwa Kuty i dalej drogą Kuty – Gąsewo do miejscowości Gąsewo, stąd szosą do wsi Jakunówko, skąd szosą do przesmyku dzielącego jez. Żabinki, Gołdapiwo, a dalej północnym brzegiem jez. Gołdapiwo oraz drogą polną do m. Przerwanki, skąd strugą do jez. Pozezdrze, wschodnim oraz północnym jego brzegiem do szosy, a następnie szosą przez m. Stręgielek, Stręgiel do Gębałki i dalej drogą do wsi Piłaki Małe."

Mapy obwodów znajdują się na stronie: https://www.epi24.pl/mazury01/index.php (w MENU po lewej stronie)