Ocena prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej pozyskanych w sez. 2019/20.

Informacje » Archiwum informacji » Sezon 2019-2020 » Ocena prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej pozyskanych w sez. 2019/20.

1)  Zarząd Okręgowy PZŁ w Suwałkach poinformował, że tegoroczna ocena prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej pozyskanych w roku gospodarczym 2019/2020 odbędzie się 6 marca 2020 r. w Węgorzewie (Klub Garnizonowy 11 MPA, ul. Bema).

2)  Natomiast wstępna, wewnętrzna ocena poroży samców zwierzyny płowej (czyli ocena prawidłowości odstrzału) pozyskanych w obwodach K.Ł. Mazury" odbędzie się dzień wcześniej, tj. w czwartek 5 marca 2020 r. o godz. 16:00 - podobnie jak w latach poprzednich - również w Klubie Garnizonowym 11 Mazurskiego Pułku Artylerii przy ul. Gen J. Bema 7 (budynek byłego kasyna woskowego).

Wszystkich myśliwych uprasza się o dostarczenie posiadanych trofeów w miejscu i czasie wskazanym w pkt. 2.

Ponadto uprasza się o dostarczenie wszystkich trofeów innych gatunków zwierzyny łownej (medalowych) dotychczas nie wycenianych wg formuły CIC.

Zarząd K.Ł. „Mazury” w Węgorzewie