Odbiór legitymacji

Informacje » Odbiór legitymacji

Zapraszam Koleżanki i Kolegów po odbiór swoich legitymacji PZŁ. Zapraszam także tych, którzy swoich legitymacji nie dostarczyli, po odbiór hologramu potwierdzającego opłatę składki za 2020r. 

Skarbnik KŁ Mazury