Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Suwałkach

Informacje » Archiwum informacji » Sezon 2019-2020 » Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Suwałkach

Obrady Okręgowego Zjazdu Delegatów PZŁ w Suwałkach odbyły się 1 lipca 2019 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach. Zgodnie z wymogami Statutu PZŁ, trzyosobowe prezydium OZD zostało uzupełnione o dwóch nowych członków. Po przyjęciu porządku obrad i regulaminu Zjazdu delegaci przyjęli sprawozdania Zarządu Okręgowego PZŁ w Suwałkach, Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego i Okręgowego Sądu Łowieckiego w Suwałkach. W porządku obrad znalazł się również punkt dot. wyboru trzech kandydatów na łowczego okręgowego PZŁ w Suwałkach. Dokonano wyboru Kapituły Odznaczeń Łowieckich oraz komisji. Ustanowiono też okolicznościową odznakę suwalskiego okręgu PZŁ. Delegaci przyjęli też uchwałę w której ponowili prośbę do Ministra Środowiska m.in. o przyjęcie nowej strategii ochrony wilka, a do Naczelnej Rady Łowieckiej zawnioskowali o wprowadzenie nowych zasad gospodarowania i selekcji jeleniowatych. Negatywnie wypowiedzieli się też co do nowego zapisu ustawy Prawo Łowieckie wprowadzającej ograniczenia udziału w polowaniach dzieci i młodzieży do lat 18-stu.

Podczas zjazdu podziękowano Kol. Janowi Goździewskiemu za wieloletnie pełnienie funkcji łowczego okręgowego PZŁ w Suwałkach.