Okresy polowań

Polowania » Okresy polowań

Okresy polowań są określone rozporzadzeniem Ministra Środowiska.

Aktualne rozporządzenie jest osiągalne pod tym adresem link