Organy koła

O nas » Organy koła

Organami każdego koła łowieckiego, tak również Koła Łowieckiego "Mazury" w Węgorzewie są:

- Walne Zgromadzenie - jako najwyższa władza Koła;

- Zarząd Koła - jako organ zarządzający;

- Komisja Rewizyjna - jako organ kontrolny Walnego Zgr.

Walne Zgromadzenie tworzą członkowie Koła Łowieckiego "MAZURY" w Węgorzewie.

Zarząd Koła składa się obecnie z 4 członków wybranych spośród członków Koła przez Walne Zgromadzenie, przy czym może on liczyć od 4 do 7 członków, co ustala najwyższa władza Koła (czyli Walne Zgromadzenie). Obecnie - zgodnie ze Satutem PZŁ - Zarząd Koła wybierany jest co 5 lat począwszy od 2000 roku. Corocznie, podczas Walnego Zgromadzenia dokonywana jest ocena działalności Zarządu oraz przeprowadzane jest głosowania nad absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu.

Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności statutowej, organizacyjnej, gospodarczej i finansowej Koła. Składa się z 3 członków (może liczyć nawet 5) wybieranych również przez Walne Zgromadzenia Koła.

Podobnie, jak Zarząd Koła i Komisja Rewizyjna, również kadencyjnie, co 5 lat, od 2000 r. wybierani są delegaci na Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Suwałkach. Wyjątkiem był rok 2018, podczas którego wybrano delegatów na V Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Suwałkach, który odbył się 25 sierpnia 2018 roku. Delegaci wybierani są przez Walne Zgromadzenie spośród członków Koła. Delegaci uczestniczą w Okręgowym Zjeździe Delegatów, gdzie uczestniczyli w wyborach Okręgowej Rady Łowieckiej (zgodnie z ustawą o zmianie ustawy Prawo łowieckie z 2018 roku - Okręgowe Rady Łowieckie przestały istnieć), Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów oraz członka Naczelnej Rady Łowieckiej i jego zastępcę. Dodatkowo delegaci współuczestniczą w konstrukcji, a następnie przyjęciu uchwały programowej, stanowiącej wytyczne dla władz okręgowych na wybraną kadencję.

Organy Koła

Decyzją Walne Zgromadzenia Koła Łowieckiego "Mazury" w Węgorzewie, skład Zarządu Koła w kadencji trwającej od 2023 jest następujący:

-- Bejnarowicz Norbert - Prezes

-- Juchniewicz Jarosław - Łowczy

-- Macewicz Dariusz - Skarbnik

-- Wysocki Piotr - Sekretarz

 

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

-- Piłat Stanisław- Przewodniczący

-- Hohl Iwona Grażyna

-- Milinkiewicz Władysław

 

Walne Zgromadzenie w dniu 22 kwietnia 2023 roku wybrało trzech delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Suwałkach, tj.:

-- Bejnarowicz Norbert

-- Macewicz Dariusz

-- Wysocki Piotr