Pamięci Jurka ...

Na wesoło » Pióro na otoku, czyli twórczość Kol. Jurka Zinkiewicza » Pamięci Jurka ...

[…. Pamięci Jurka…- garść moich refleksji, w podzięce za miejsce we wspólnym, myśliwskim szeregu……..]

 

                Żywiczna „Przyjaciółko”         

                                                                                              Myśliwskiego Losu…      

                                                               

Gałązko świerkowa, myśliwski symbolu,
Siostro naszej pasji, leśny talizmanie,
Witasz nas w ostępach, gdy „Zbiórka Myśliwych ”,
Czcisz z nami, wieczorem, łowów pożegnanie.

                                        *

Ileż to podniosłych chwil nam uświetniłaś,
Ileż mamy wspomnień, ileż poematów,
Twa szata zielona i zapach żywicy,
Tkwi mocno w tworzeniu, myśliwskich klimatów.

                                        *

Lecz jest taka chwila, gdy stroisz się kirem,
Rymy, z drżącym piórem, nie chcą współpracować!!
Łamiesz się pod życia, zbyt ciężkim „bagażem”,
Odchodzisz do „Wiecznej Krainy” polować.

                                        *

Zbyt długo łączyły nas wspólne przygody,
Więc „Złom” w kapeluszu, jedlina na śniegu,
Pozwolą powracać z szacunkiem do wspomnień
Nikt Twego miejsca nie zajmie w szeregu.