Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie.

Informacje » Archiwum informacji » Sezon 2020-2021 » Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie.

W dniu 15 kwietnia br., podczas 10. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 49) w zakresie dot. wprowadzenia możliwości do wykonywania polowania w obecności lub przy udziale dzieci do 18. roku życia za zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych, którego przebieg możemy obejrzeć w transmisji dostępnej na iTV Sejm - 10 posiedzenie Sejmu RP. Tematyka dot. w/w zagadnienia rozpoczyna się o godz. 13:34 od uzasadnienia przedstawiciela Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Dariusza Gwiazdowicza – patrz lista po prawej stronie transmisji.

Wnioski i ocenę wypowiedzi osób reprezentujących poszczególne kluby poselskie pozostawiamy dla Was, Szanowne Koleżanki i Koledzy!!!

„Darz Bór”