Prace na Zaścianku

Informacje » Prace na Zaścianku

Koleżanki i koledzy. W najbliższą sobotę 16 lipca br. Zarząd Koła zaplanował prace gospodarcze na naszym "Zaścianku", których celem jest "odświeżenie" stołów i ław. Wszystkie osoby, które dysponują w tym dniu kilkoma wolnymi godzinami zapraszamy na naszą Wiatę, na której działamy już od godz. 09:00. Będziemy wdzięczni za liczne przybycie i pomoc w zaplanowanym przedsięwzięciu. Wskazany sprzęt do prac stolarskich (szlifierka, przedłużacz). Zwieńczeniem naszych działań będzie wspólne ognisko. Zainteresowanych transportem, prosimy o kontakt z kol. Prezesem.
Dla lepszej koordynacji działań a także zaplanowania prac oraz potrzebnych narzędzi wszystkie osoby chętne spotkać się w sobotę na wiacie prosimy o kontakt z kol. Adamem Kamińskim.

Zarząd KŁ Mazury

Darz Bór!