Prace w łowisku cd...

Informacje » Archiwum informacji » Sezon 2019-2020 » Prace w łowisku cd...

Po kilku apelach w końcu wpłynęły kolejne zdjęcia z wykonywanych, w bieżącym sezonie, prac w naszych łowiskach. Bardzo za te zdjęcia kol. P. Rogacinowi dziękujemy i prosimy o dokumentowanie wykonywanych prac i przesyłanie tej dokumentacji do zarządu koła.
Tym razem wymiana ambony w obwodzie nr 38.

Zarząd KŁ Mazury