Prace w naszych łowiskach

Informacje » Archiwum informacji » Sezon 2019-2020 » Prace w naszych łowiskach

Jak co roku wiosna i lato to czas na pracę w naszych łowiskach. Trzeba naprawić istniejące urządzenia łowieckie czy też postawić nowe, tam gdzie zwierzyna wyrządza największe szkody. Trzeba także zadbać o istniejące poletka i wykonać na nich konieczne prace pielęgnacyjne czy nowe nasadzenia. To czas by zadbać także o poprawę warunków bytowania zwierzyny, sprawdzenie stanu paśników i uzupełnienie lizawek. Przypominamy też o konieczności ewidencji wykonywanych prac w łowisku w EPI. 
Zwracamy się też z prośbą do gospodarzy obwodów a także kolegów myśliwych o dokumentowanie tych prac wizualnie i przesyłanie zdjęć na adres mailowy koła. 

Poniżej fotorelacja z tegorocznych prac w obwodzie nr 63, lewa strona, pod kierownictwem gospodarza obwodu, kol. A. Kamińskiego. 

Zarząd KŁ Mazury