Promocja łowiectwa

O nas » Promocja łowiectwa

Program uroczystości przewidywał rozpoczęcie uroczystości od Mszy Świętej w intencji naszego Koła, która odprawiona została w Kościele Parafialnym w Kutach położonym na terenie dzierżawionego przez nas leśnego obwodu łowieckiego nr 63. Msza, w intencji Członków Koła Łowieckiego „Mazury” w Węgorzewie celebrowana była przez Ks. Huberta Tryka (myśliwego i członka PZŁ) oraz proboszcza parafii Kuty Ks. Jana Kwiatkowskiego. W trakcie mszy Koło nasze przekazało pamiątkową tablicę, którą odsłonili: Kol. Józef Bucwiński – Przewodniczący Rady Okręgowej PZŁ w Suwałkach, Kol. Tadeusz Ciborski – Wiceprzewodniczący Rady Okręgowej PZŁ w Suwałkach, Kol. Wiesław Pietrzak – Przewodniczący Rady Powiatu Węgorzewskiego – członek Wojskowego Koła Łowieckiego „Żbik” w Węgorzewie oraz Prezes naszego Koła Kol. Jerzy Litwinienko – pełniący funkcje Starosty Węgorzewskiego. W trakcie Mszy Świętej dokonano również poświęcenia Sztandaru Koła.